ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน ราคาพิเศษ

 

 

Tour Code:B002        คลิกที่นี่
BHUTAN 4 DAY  โดยสายการบิน ดรุกแอร์
พาโร - ทิมพู  

กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ จำนวนที่นั่ง
ออกเดินทางได้ทุกวัน  57,900 ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

 Tour Code:B003        คลิกที่นี่
BHUTAN 5 DAY โดยสายการบิน ดรุกแอร์
พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วงดีโปดรัง

กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ  จำนวนที่นั่ง
ออกเดินทางได้ทุกวัน 62,900 ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

Tour Code:B004       คลิกที่นี่
BHUTAN 6 DAY  โดยสายการบิน ดรุกแอร์  
มหัศจรรย์ดินแดนภูฏาน 6 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ  จำนวนที่นั่ง
ออกเดินทางได้ทุกวัน 66,900 ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

Tour Code:B005      คลิกที่นี่
BHUTAN 7 DAY  โดยสายการบิน ดรุกแอร์ 
มหัศจรรย์ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าภูฏาน 7 วัน 6 คืน

กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ  จำนวนที่นั่ง
ออกเดินทางได้ทุกวัน 71,900 ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์อเมริกา ราคาถูก ถูก
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์เกาหลี article