ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


ทัวร์เกาหลี article

คลิกชม ทัวร์เกาหลี ทั้งหมดที่นี่

 

 Tour Code : ICN0018B                   ดูโปรแกรม
Super Save  Yes's Korea 5 วัน 3 คืน

เกาะนามิ Winter Love Song-อุทยานโซรัคซาน
วัดชินฮันซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ “ดีสนีย์แลนด์เกาหลี”-กิมจิแลนด์ (ฟรี! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี)
ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์เครื่องประดับพลอยอเมทิส-ช้อปปิ้งถนนย่านฮงอิก
ทำเนียบประธนาธิบดีบลูเฮ้าส์-พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง-พระราชวังเคียงบ็อค
ช้อปปิ้ง Duty Free-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-คลองกองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน-ร้านละลายเงินวอน

 

Tour Code :ICN001A8B                  ดูโปรแกรม
Super Shock  Yes's Korea 6 วัน 4 คืน

เกาะนามิ Winter Love Song-อุทยานโซรัคซาน-วัดชินฮันซา
ทะเลสาบชงจู-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ “ดีสนีย์แลนด์เกาหลี”-ทำเนียบประธานธิปดีบลูเฮ้าส์
พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง-พระราชวังเคียงบ็อค-กิมจิแลนด์ (ฟรี! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี)
ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์พลอยอเมทิส-ช้อปปิ้งย่านถนนฮิกอก-
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-คลองกองเกชอน-ช้อปปิ้ง Duty Free-ร้านละลายเงินวอน 
   
พิเศษ!! แช่น้ำแร่ AQUAWORLD

 

 
Tour Code : SM776
SPECIAL KOREA     5 DAYS
วันแรก กรุงเทพฯ - อินชอน
วันที่2 วอลมิโด – จายู ปาร์ค – ป้อมฮวาซอง – วัดวาวจองซา   (B/L/D)
วันที่3 บลูเฮ้าส์–เคียงบ็อค–ศูนย์โสม–อเมทิส–ฮงอิก-เมียงดง(B/L/D)
วันที่4 หอคอยกรุงโซล–เท็ดดี้แบร์–รวมเครื่องสำอาง-ทงแดมุน(B/L/D)
วันที่5 ละลายเงินวอน–กรุงเทพฯ(B)
พัก ซูวอน2/AIRPORT2/บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

 

 Tour Code : SM777
SUMMER  KOREA1     5 DAYS

วันแรก กรุงเทพฯ - อินชอน
วันที่2 เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส                    (B/L/D)
วันที่3 เอเวอร์แลนด์-บลูเฮ้าส์-เคียงบ๊อค-ทงแดมุน-นันทาโชว์(B/L/D)
วันที่4 ศูนย์โสม-ย่านฮกอิก–หอคอยกรุงโซล–เท็ดดี้แบร์ เมียงดง(B/L/D)
วันที่5 ละลายเงินวอน–กรุงเทพฯ(B)
พัก ซูวอน2/โซล1/AIRPORT1/บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว/ชมนันทาโชว์    

 

Tour Code : SM777A
SUMMER KOREA 2     5 DAYS

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ - โซล - ซูวอน
วันที่2 เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส                    (B/L/D)
วันที่3 โซรัคซาน – วัดชินฮึนซา-เอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน   (B/L/D)
วันที่4 บลูเฮ้าส์–เคียงบ๊อค–ศูนย์โสม-ย่านฮงอิก-เมียงดง (B/L/D)
วันที่5 กรุงโซล - กรุงเทพ (B)
พักซูวอน1/โซรัค1/โซล1/อินชอน1/ชมโชว์นันทา

 

 
Tour Code : SM778
KOREA AUTUMN 1     5 DAYS

วันแรก กรุงเทพฯ - อินชอน
วันที่2 เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส                    (B/L/D)
วันที่3 เอเวอร์แลนด์-บลูเฮ้าส์-เคียงบ๊อค-ทงแดมุน-นันทาโชว์(B/L/D)
วันที่4 ศูนย์โสม-ย่านฮกอิก–หอคอยกรุงโซล–เท็ดดี้แบร์ เมียงดง(B/L/D)
วันที่5 ละลายเงินวอน–กรุงเทพฯ(B)
พัก ซูวอน2/โซล1/AIRPORT1/บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว/ชมนันทาโชว์ 

 

 Tour Code : SM778A
KOREA AUTUMN 2     5 DAYS

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ - โซล - ซูวอน
วันที่2 เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส                    (B/L/D)
วันที่3 โซรัคซาน – วัดชินฮึนซา-เอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน   (B/L/D)
วันที่4 บลูเฮ้าส์–เคียงบ๊อค–ศูนย์โสม-ย่านฮงอิก-เมียงดง (B/L/D)
วันที่5 กรุงโซล - กรุงเทพ (B)
พักซูวอน1/โซรัค1/โซล1/อินชอน1/ชมโชว์นันทา

 

 

Tour Code : SM779
SPECIAL  KOREA 1     5 DAYS

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ          
วันที่2 วอลมิโด – จายู ปาร์ค – ป้อมฮวาซอง – วัดวาวจองซา  (L/D)
วันที่3 บลูเฮ้าส์–เคียงบ็อค–ศูนย์โสม–อเมทิส–ย่านฮงอิก-เมียงดง(B/D)
วันที่4 หอคอยโซล–เท็ดดี้แบร์–ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์-ทงแดมุน B/L/D
วันที่5 วัดโชเกซา–ควังฮวามุน-ชองเกชอน–ดิวตี้ฟรี–ละลายเงินวอน(B/L)
พัก ซูวอน3/พิเศษ บุปเฟต์บาร์บีคิว      

 

Tour Code : SM779A    
SUMMER  KOREA  3     5 DAYS

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ          
วันที่2 เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ป้อมฮวาซอง           (L/D)
วันที่3 วัดวาวจองซา -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (B/D)
วันที่4 บลูเฮ้าส์–เคียงบ๊อค-หอคอยกรุงโซล–ย่านฮกอิก ทงแดมุน(B/L/D)
วันที่5 ศูนย์โสม – อเมทิส – เมียงดง – ละลายเงินวอน–กรุงเทพฯ(B/L)
พัก ซูวอน2/โซล 1 / ชมโชว์นันทา+บุปเฟต์บาร์บีคิว

 

Tour Code : SM779B    
SUMMER  KOREA 4    5 DAYS

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ          
วันที่2 รถไฟสายโรแมนติกจงโดจิน–อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน   (L/D)
วันที่3 เกาะนามิ – เอเวอร์แลนด์          (B/L/D)
วันที่4 ทำกิมจิ–วัดโชเกชา–ศูนย์โสม–ย่านฮกอิก–ทงแดมุน(B/L/D)
วันที่5 บลูเฮ้าส์-เคียงบ๊อค–หอคอยกรุงโซล-เมียงดง–ละลายเงินวอน(B/L)
พักโซรัค1/ซูวอน1/โซล1/ชมโชว์นันทา+บุปเฟต์บาร์บีคิว

 

Tour Code : SM779C
KOREA AUTUMN  3     5 DAYS

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ          
วันที่2 เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ป้อมฮวาซอง           (L/D)
วันที่3 วัดวาวจองซา -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (B/D)
วันที่4 บลูเฮ้าส์–เคียงบ๊อค-หอคอยกรุงโซล–ย่านฮกอิก ทงแดมุน(B/L/D)
วันที่5 ศูนย์โสม – อเมทิส – เมียงดง – ละลายเงินวอน–กรุงเทพฯ(B/L)
พัก ซูวอน2/โซล 1 / ชมโชว์นันทา+บุปเฟต์บาร์บีคิว

 

 Tour Code : SM779D
KOREA AUTUMN 4   5 DAYS

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ          
วันที่2 เกาะนามิ – ปั่นจักรยาน RAIL BIKE               (L/D)
วันที่3 โซรัคซาน – วัดชินฮึนซา - เอเวอร์แลนด์             (B/L/D)
วันที่4 ศูนย์โสม-อเมทิส–ฮกอิก–บลูเฮ้าส์–เคียงบ๊อค-เมียงดง (B/L/D)
วันที่5 ชองเกชอน–ดิวตี้ฟรี-หอคอยกรุงโซล–หมีเท็ดดี้แบร์–ทงแดมุน (B/L)
พักโซรัค1/ซูวอน1/โซล1/ชมโชว์นันทา+บุปเฟต์บาร์บีคิว

 

 
Tour Code : SM780
KOREA  AUTUMN   5    5 DAYS

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ          
วันที่2 อินชอน – เกาะนามิ – โซรัคซาน     (L/D)
วันที่3 ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก - เอเวอร์แลนด์                  (B/L/D)
วันที่4 ศูนย์โสม–อเมทิส–ฮงอิก–บลูเฮ้าส์–เคียงบ็อค–เมียงดง(B/L/D)
วันที่5 ชองเกชอน–ดิวตี้ฟรี–ทงแดมุน-ละลายเงินวอน-กรุงเทพฯ (B/L)
พักโซรัค1/ซูวอน1/โซล1/บุปเฟต์บาร์บีคิว

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์อเมริกา ราคาถูก ถูก
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก