ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


EAST EUROPE  
รหัส : SM 1404
ยี่ห้อ : ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทปร๊าก ปราสาทครุมลอฟ คาสเซิ่ลฮิลล์
รุ่น : ยุโรปตะวันออก
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : http://www.smptour.com/
ไฟล์เอกสาร : sm_1404_east_europe_9d6n_qr.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 49900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว : 15900
กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 62
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี
9วัน 6คืน สายการบินกาตาร์

มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท
รายละเอียดทั้งหมด :

 🌈PROGRAM DETAIL

🌸 วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
🌸 วันที่สอง
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
 
🌸 วันที่สาม
ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ บูเดอโจวิช
 
🌸 วันที่สี่
เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี - มาเรียนสเก้ ลาสเน่
 
🌸 วันที่ห้า
เอดินเบิร์ก – ล่องเรือวินเดอร์เมียร์– สนามแมนเชสเตอร์(เข้าชม)
 
🌸 วันที่หก
ปร๊าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
 
🌸 วันที่เจ็ด
คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf – เวียนนา
 
🌸 วันที่แปด
พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
 
🌸 วันที่เก้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
29 ม.ค. - 06 ก.พ.60
51,900.00
25 ก.พ. - 05 มี.ค.62
49,900.00
21 - 29 มี.ค.62
49,900.00


จำนวน