ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


CROATIA SLOVENIA 9D6N OSicon  
รหัส : SM 1415
ยี่ห้อ : ทัวร์โครเอเชีย
รุ่น : โครเอเชีย สโลวีเนีย 9วัน 6คืน
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1415_croatia_slovenia_9d6n_os.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 79900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
พักเดี่ยว : 22900
กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
โครเอเชีย สโลวีเนีย 9วัน 6คืน
✈ โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ ✈

กำหนดการเดินทาง
เดือนตุลาคม 2560 ราคาเพียง 79,900 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

 CROATIA SLOVENIA 9D6N OS

โครเอเชีย สโลวีเนีย 9วัน 6คืน

โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง   

เดือนตุลาคม  2560   ราคาเพียง 79,900 -.

กราซ – เบลท – ลูบเบียน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – ซาเกร็บ – อุทยานแห่งชาติพลิวิทเซ่ ซิบินิค – วอดิเซ่ – สปลิท (มรดกโลก) – ล่องเรือมาลี สตอน –ซาดาร์ – ดูบรอฟนิค – มหาวิหารเซนต์จาคอบ – พักดี – อาหารรสเลิศ

 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

 

  วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

  วันที่สอง

เวียนนา กราซ เบลด – ลูบลิยานา (สโลเวเนีย)

 

  วันที่สาม

ลูบลิยานา – ถ้ำโพสทอยน่า ซาเกรป (โครเอเชีย)

 

  วันที่สี่

ซาเกรบ (โครเอเชีย) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

 

  วันที่ห้า

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซิบินิค – วอดิเซ่

 

  วันที่หก

วอดิเซ่ – ทรอเกียร์ – สปลิท

 

  วันที่เจ็ด

สปลิท – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค

 

  วันที่แปด

ดูบรอฟนิค – เวียนนา กรุงเทพฯ

 

  วันที่เก้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
16 - 24 ตุลาคม 2560
79,900.00
28 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560
79,900.00


จำนวน