ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


EAST EUROPE 9D6N QR2icon  
รหัส : SM 1409
ยี่ห้อ : เยอรมัน - ออสเตรีย - เชค - สโลวาเกีย – ฮังการี
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1409_east_europe_9d6n_muc-bud_qr2.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 49,900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
พักเดี่ยว : 15,900
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เยอรมัน - ออสเตรีย - เชค - สโลวาเกีย – ฮังการี
✈ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์ ✈

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน
ราคา 49,900 -. รวมค่าวีซ่าแล้ว!!
รายละเอียดทั้งหมด :

ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง 

 

▣ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  

 

 

▣ ปราสาทปร๊าก ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย 

 

 

▣ ปราสาทครุมลอฟ  ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก

 

▣ ปราสาทคาสเซิ่ลฮิลล์  ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์

 

 

 
 

 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2  มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

วันที่ 3  มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ บูเดอโจวิช                                                              

วันที่ 4  เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี - ร๊าก

วันที่ 5  ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์

วันที่ 6  ปร๊าก –  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ โบสถ์เซนต์สตีเฟน  - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์

วันที่ 7  สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – Outlet Parndorf – บราติสลาวา-หอคอยบราติสลาวา– บูดาเปสต์

วันที่ 8  คาสเซิลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องแม่น้ำดานูบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ฮีโร่ สแควร์ - เดินทางกลับ

 วันที่ 9  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
07 - 15 ตุลาคม 2560
49,900.00
14 - 22 ตุลาคม 2560
49,900.00
28 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560
49,900.00


จำนวน