ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


EUROPE KEUKENHOF 8D5N QRicon   * (สินค้าหมด)
รหัส : SM 1420
ยี่ห้อ : เยอรมนี เนเธอร์แลนด์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1420_europe_keukenhof_8d5n_qr.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 44900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว : 14000
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
ฝรั่งเศส 8วัน5คืน ✈ โดยสายการบินกาต้าร์✈

กำหนดการเดินทาว พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ราคาเพียง 44,900 รวมค่าวีซ่าเชงเก้น
รายละเอียดทั้งหมด :

รายการทัวร์ฉบับย่อ

❀ วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

❀ วันที่สอง
แฟรงค์เฟิร์ต โคโลจญน์ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ

❀ วันที่สาม
ดุสเซลดอร์ฟ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ – อัมสเตอร์ดัม -ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์

❀ วันที่สี่
อัมสเตอร์ดัม - กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม  - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส

❀ วันที่ห้า
กรุงบรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก - ทริอาร์ – ซาร์บรูกเคน

❀ วันที่หก
ซาร์บรูกเคน - แร็งส์ – ปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือ

❀ วันที่เจ็ด
ปารีส - City Tour -  Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต - สนามบิน

❀ วันที่แปด
กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
22 - 29 พฤษภาคม 2561
44,900.00
29 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2561
44,900.00
05 - 12 มิถุนายน 2561
44,900.00


จำนวน