ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


EUROPE KEUKENHOF 8D5N QRicon  
รหัส : SM 1419
ยี่ห้อ : เยอรมนี เนเธอร์แลนด์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1419_europe_keukenhof_8d5n_qr.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 45900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
พักเดี่ยว : 14,000
กำหนดการเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
ฝรั่งเศส 8วัน5คืน ✈ โดยสายการบินกาต้าร์ ✈

กำหนดการเดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2561
ราคาเพียง 45,900 -. รวมค่าวีซ่าแล้ว
รายละเอียดทั้งหมด :

รายการทัวร์ฉบับย่อ

 

❀ วันแรก

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

❀ วันที่สอง

 

แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ       

 

 

❀ วันที่สาม

 

ดุสเซลดอร์ฟ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ – อัมสเตอร์ดัม –ล่องเรือหลังคากระจก  - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์

 

❀ วันที่สี่

 

 อัมสเตอร์ดัม - ซานส์ สคันส์ - กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม  - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส 

 

❀ วันที่ห้า

 

รุงบรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก - ทริอาร์ – ซาร์บรูกเคน

 

❀ วันที่หก

 

ซาร์บรูกเคน - แร็งส์ – ปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือ

 

❀ วันที่เจ็ด

 

ปารีส - City Tour -  Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต - สนามบิน

 

❀ วันที่แปด

 

กรุงเทพฯ

 

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
17 - 24 เมษายน 2561
45,900.00
01 – 08 พฤษภาคม 2561
45,900.00
08 – 15 พฤษภาคม 2561
45,900.00
15 - 22 พฤษภาคม 2561
45,900.00


จำนวน