ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


FLAMSBANA NORWAY 7D4N TG  
รหัส : SM 1754
ยี่ห้อ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย - นอร์เวย์
รุ่น : ทัวร์สแกนดิเนเวีย
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1754_flamsbana_norway_7d4n_tg.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 52900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
พักเดี่ยว : 5900
กำหนดการเดินทาง : กันยายน 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ทัวร์นอร์เวย์ รถไฟสายโรแมนติก
Flamsbana 7วัน4คืน การบินไทย ✈

กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2560 ราคาเดียว 52,900 -.
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 FLAMSBANA NORWAY 7D4N TG

✈ โดยสายการบิน การบินไทย   ✈


กำหนดการเดินทาง   

กันยายน 2560 ราคาเดียว 52,900 -.

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ประมาณ 3,500 บาท


นำท่านบินตรงลัดฟ้าสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 1ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana (The World famous flam-banen) ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Most Beautiful Train Journey in the World พร้อมสัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) เพื่อชมวิวกรุงเบอร์เก้น เทียวชมเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย กรุงออสโล ตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิเกลันด์ (Vigeland Sculpture Park) ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum)  


 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

 

❀  วันแรก

กรุงเทพฯ

 

❀  วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ –  พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – เกียร์โล

 

❀  วันที่สาม

เกียร์โล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติก – ไมร์ดรัล – ล่องเรือซองฟยอร์ด – กุดวานเก้น – เบอร์เก้น

 

❀  วันที่สี่

เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – อุลวิค

 

❀  วันที่ห้า

อุลวิค – ออสโล – อิสระช้อปปิ้ง

 

❀  วันที่หก

ออสโล – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

 

❀  วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ

 


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
01 – 07 กันยายน 2560
52,900.00
05 – 11 กันยายน 2560
52,900.00
19 – 25 กันยายน 2560
52,900.00
22 – 28 กันยายน 2560
52,900.00


จำนวน