ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


FOCUS CROATIA 9D6N OSicon  
รหัส : SM 3801
ยี่ห้อ : เจาะลึกโครเอเชีย 9วัน 6คืน
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_3801_focus_croatia_9d6n_os.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 99,900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : 99,900
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : 94,900
พักเดี่ยว : 25,900
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เจาะลึกโครเอเชีย 9วัน 6คืน
✈ โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ✈

กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเเพียง 99,900 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

 

 FOCUS CROATIA 9D6N OS

 

เจาะลึกโครเอเชีย 9วัน 6คืน

โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์

 

กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2560

ราคาเเพียง 99,900 -.


Hilight

ซาเกรบ – โอพาเทีย – พูล่า – โรวินจ์  – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่  – ซีบินิค – โทรเกียร์ สปลิท นีอุม (บอสเนีย) – มาลี สตอน – ล่องเรือชิมหอยนางรม – ดูบรอฟนิค – กระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือทะเล อาเดรียติค – ชาฟตัทกุ้งล๊อบสเตอร์

พิเศษ !! พร้อมชมการแสดงระบำลาโด้ ระบำพื้นเมืองของชาวโครเอเชี่ยน

เดินทางด้วยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ พร้อมสะสมไมล์ 25 - 50%

รายการทัวร์ฉบับย่อ

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

วันที่สอง

ซาเกรบ ชมเมืองเก่าซาเกรบ โอพาเทีย

 

วันที่สาม

โอพาเทีย  –  พูล่า – แอมฟิเธียเตอร์ –  โรวินจน์ – โบสถ์อุฟเฟเมียโอพาเทีย

 

วันที่สี่

โอพาเทียอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Unesco)

 

วันที่ห้า

อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ชีบีนิค (Unesco) –  โทรเกียร์ (Unesco)  สปลิท

 

วันที่หก

สปลิท นีอุม (บอสเนีย) มาลี สตอน ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม ดูบรอฟนิค

 

วันที่เจ็ด

ดูบรอฟนิค กระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือทะเลอาเดรียติค กำแพงเมืองโบราณ – ชมเมืองเก่า

 

วันที่แปด

ดูบรอฟนิค ชาฟตัท เวียนนา (เปลี่ยนเครื่อง)

 

วันที่เก้า

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
10 – 18 สิงหาคม 2560
99,900.00
10 – 18 ตุลาคม 2560
99,900.00
11 – 19 ตุลาคม 2560
99,900.00
17 – 25 ตุลาคม 2560
99,900.00
18 – 26 ตุลาคม 2560
99,900.00


จำนวน