ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


GRAND SWITZERLAND 9D6N TGicon  
รหัส : SM 4301
ยี่ห้อ : แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน
รุ่น : ทัวร์สแกนดิเนเวีย
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : WWW.smptour.com
ราคาผู้ใหญ่ : 109,900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : 105,900
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มี
พักเดี่ยว : 17,900
กำหนดการเดินทาง : 27 เม.ย. - 05 พ.ค. 2561
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
SM 4301 GRAND SWITZERLAND 9D6N TG
เดินทางโดย สายการบินไทย

ช่วงเวลาเดินทาง 27 เม.ย. - 05 พ.ค. 2561
ราคา 109,900 บาท
รายละเอียดทั้งหมด :

 SM 4301 GRAND SWITZERLAND 9D6N TG

กำหนดการเดินทาง 27 เม.ย. - 05 พ.ค. 2561

ราคา  109,900  บาท

รายการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - ซูริค ( สวิตเซอร์แลนด์) - ซาฟเฮาเซน - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน

วันที่ 3

ลูเซิร์น - เองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น

วันที่ 4

ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อิสระชมเมืองเก่า - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กเพรส - เซอร์แมท

วันที่ 5

เซอร์แมท - นั่งกระเช้ากลาเซียร์ พาราไดซ์ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - โลซานน์

วันที่ 6

โลซานน์ - ศาลาไทย - เวเวย์ - ส้อมยักษ์กลางทะเลสาบ - รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น - สถานีโกล ดู ปิยอง - ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - เบิร์น

วันที่ 7

เบิร์น - นาฬิกาดาราศาสตร์ - อพาร์ทเม้นต์ไอน์สไตน์ - ซูริค - โบสถ์โกรสมึนสเตอร์ - อิสระช้อปปิ้ง 

วันที่ 8

ซูริค - สนามบินซูริค

วันที่ 9

กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
27 เม.ย. - 05 พ.ค. 2561
109.00


จำนวน