ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


ITALY SWITZERLAND FREACE 8D5N EKicon  
รหัส : SM 1761
ยี่ห้อ : อิตาลี(เวนิส) สวิส ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1761_italy_switzerland_freace_8d5n_ek.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 59900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
พักเดี่ยว : 17000
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม – ธันวาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
อิตาลี(เวนิส) สวิส ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
✈ โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์✈

กำหนดการเดินทาว สิงหาคม – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้นเพียง 59,900 ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น
รายละเอียดทั้งหมด :

 ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N EK

อิตาลี(เวนิส) สวิส ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
 โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์

กำหนดการเดินทาว สิงหาคม – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้นเพียง 59,900 ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น

¨‘°º♡ พิเศษทานอาหารทะเลซีฟู้ด Lei Yue Mun
¨‘°º♡ พิเศษ!! เมนูห่านย่าง
¨‘°º♡ รวมค่ากระเช้านองปิง
¨‘°º♡ รวมค่าบัตรดิสนีย์แลนด์
¨‘°º♡ รวมนั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) อันสุดหรู นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
รายการทัวร์ฉบับย่อ

❀ วันแรก
กรุงเทพฯ

❀ วันที่สอง
ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้

❀ วันที่สาม
เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น

❀ วันที่สี่
กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

❀ วันที่ห้า
ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส

❀ วันที่หก
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ

❀ วันที่เจ็ด
หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง – สนามบิน – ดูไบ

❀ วันที่แปด
ดูไบ – กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
22 – 29 สิงหาคม 2560
59,900.00
12 – 19 กันยายน 2560
59,900.00
26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560
59,900.00
3 – 10 ตุลาคม 2560
59,900.00
10 – 17 ตุลาคม 2560
59,900.00
17 – 24 ตุลาคม 2560
59,900.00
24 – 31 ตุลาคม 2560
59,900.00
8 – 15 พฤศจิกาย 2560
59,900.00
22 – 29 พฤศจิกาย 2560
59,900.00
29 พฤศจิกาย – 6 ธันวาคม 2560
59,900.00
26 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
75,900.00


จำนวน