ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


ROMANCE EAST EUROPE 8D5N SQicon  
รหัส : SM 1503
ยี่ห้อ : เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1503_romance_east_europe_8d5n_sq.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 47,900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : 47,900
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : 46,900
พักเดี่ยว : 8,000
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน
✈ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ ✈

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้นเเพียง 47,900 -. ไม่รวมค่าวีซ่า
รายละเอียดทั้งหมด :

 ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท ตามรอยสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงนารี

 ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส

 ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน+ไส้กรอกเวียนนา+ซุปกุลาซ

 ชมปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

รายการทัวร์ฉบับย่อ

วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

วันที่สอง

สิงคโปร์ มิวนิค (เยอรมัน) เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) ปราก (เชค)

วันที่สาม

ปราก ปราสาทปราก บราติสลาวา บูดาเปสต์ ล่องแม่น้ำดานูบ 

วันที่สี่

บูดาเปสต์ ชมเมือง เวียนนา โบสถ์สตีเฟ่นส์ ถนนคาร์นท์เนอร์

วันที่ห้า

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ฮัลสตัท ซาลส์บวร์ก

วันที่หก

ซาลส์บวร์ก สวนดอกไม้มิราเบล มิวนิค จัตุรัสมาเรียน 

วันที่เจ็ด

มิวนิค - สนามบินมิวนิค - สิงคโปร์

วันที่แปด

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
17 – 24 ตุลาคม 2560
49,900.00
08 – 15 พฤศจิกายน 2560
47,900.00
21 – 28 พฤศจิกายน 2560
47,900.00


จำนวน