ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


SWEET AUTUMN EAST EUROPE 7D4N EKicon  
รหัส : SM 1771
ยี่ห้อ : เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1771_sweet_autumn_east_europe_7d4n_ek.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 38,900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
พักเดี่ยว : 4,500
กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน
✈โดยสายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ ✈

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2560
ราคาเเพียง 38,900 -. ไม่รวมค่าวีซ่า
รายละเอียดทั้งหมด :

 

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย พักกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ 
 ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท
 เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน

 

 

 

 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

 

วันแรก

กรุงเทพฯ 

วันที่สอง

กรุงเทพฯ ดูไบ ปราก คาร์โลวี วารี ปราก

วันที่สาม

ปราก ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค

วันที่สี่

เชสกี้ บูดาโจวิค ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา

วันที่ห้า

พระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาวา

วันที่หก

บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน

วันที่เจ็ด

ดูไบ กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
04 – 10 ตุลาคม 2560
38,900.00
16 – 22 ตุลาคม 2560
38,900.00
25 – 31 ตุลาคม 2560
38,900.00


จำนวน