ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


SALUTE ESPANA SPAIN 9D6N EKicon  
รหัส : SM 4005
ยี่ห้อ : ทัวร์สเปน 9 วัน 6 คืน
รุ่น : ทัวร์สเปน
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ราคาผู้ใหญ่ : 53,911
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มี
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มี
พักเดี่ยว : เพิ่มท่านละ 7,500
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ทัวร์สเปน 9 วัน 6 คืน
✈ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ ✈

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ราคาเพียง 53,911 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

วันแรก

กรุงเทพฯ 

วันที่สอง

กรุงเทพฯ - ดูไบ - บาร์เซโลน่า

วันที่สาม

เนินเขา Montiuic - La Roca Village Outlet - วาเลนเซีย

วันที่สี่

วาเลนเซีย - มูร์เซีย

วันที่ห้า

มูร์เซีย - กรานาด้า - เซบีย่า

วันที่หก

เซบีย่า - กอร์โดบา 

วันที่เจ็ด

กอร์โดบา - โตเลโด - มาดริด - พระราชวังหลวง

วันที่แปด

มาดริด - เซอร์โกเบีย - มาดริด - สนามบิน

วันที่เก้า

ดูไบ - กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
04 - 12 พ.ค. 2561
53.00
13 - 21 มิ.ย. 2561
53.00


จำนวน