ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


WEST EUROPE 8D5N EKicon  
รหัส : SM 1758
ยี่ห้อ : NETHERLAND BELGIUM FRANCE
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1758_west_europe_8d5n_ek.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 45900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
พักเดี่ยว : 7500
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เนเธอแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
✈ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ ✈

กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้นเพียง 45,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,300 บาท
รายละเอียดทั้งหมด :

NETHERLAND BELGIUM FRANCE

เนเธอแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน5คืน

✈ โดยสายการบิน เอมิเรตส์   ✈


กำหนดการเดินทาง   

สิงหาคม - ตุลาคม  2560     

ราคาเริ่มต้นเพียง  45,900.-

ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นประมาณท่านละ 3,300 บาท 


นำท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม เที่ยวปารีส(Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อัน เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์(Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)   ***พักปารีส 3คืน***


รายการทัวร์ฉบับย่อ

❀ วันแรก

กรุงเทพฯ – ดูไบ 

 

❀ วันที่สอง

ดูไบ –  อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – จัตุรัสดัมสแควร์         

 

❀ วันที่สาม

ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – บรัสเซลส์

 

❀ วันที่สี่

บรัสเซลส์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช

 

❀ วันที่ห้า

อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

 

❀ วันที่หก

อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

 

❀ วันที่เจ็ด

อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส – สนามบิน 

 

❀ วันที่แปด

ดูไบ – กรุงเทพฯ

 


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
15 – 22 สิงหาคม 2560
47,900.00
3 – 10 ตุลาคม 2560
45,900.00
17 – 24 ตุลาคม 2560
45,900.00
24 – 31 ตุลาคม 2560
45,900.00


จำนวน