ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


SWEDEN NORWAY DENMARK 7D4N SQicon  
รหัส : SM 1701
ยี่ห้อ : SCANDINAVIA DREAM JOURNEY
รุ่น : SCANDINAVIA
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.SmpTour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1701_sweden_norway_denmark_7d4n_sq.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 48888
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว : 6500
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 62
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 7วัน 4คืน
บินโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

ตุลาคม - ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 48,888 -
รายละเอียดทั้งหมด :

 วันแรก กรุงเทพ – สิงคโปร์

 วันที่สอง   
สิงคโปร์ – สต๊อกโฮล์ม  - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา -  ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮล์ม
 
 วันที่สาม   
สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท –ออสโล
 
 วันที่สี่
ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท – เรือสำราญ DFDS
 
 วันที่ห้า
โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน –  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
 
 วันที่หก
โคเปนเฮเกน – สนามบิน
 
 วันที่เจ็ด สิงคโปร์ – กรุงเทพ ฯ


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
24 - 30 ต.ค. 62
49,900.00
10 - 16 พ.ย. 62
48,888.00
24 - 30 พ.ย. 62
48,888.00
01 - 07 ธ.ค. 62
51,900.00


จำนวน