ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


SCANDINAVIA 10D7N QR  
รหัส : SM 1702
ยี่ห้อ : THE 4 COUNTRIES SCANDINAVIA
รุ่น : SCANDINAVIA
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.SmpTour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1702_the_4_countries_scandinavia.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 73900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว : 13900
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - พฤศจิกายน 62
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
10 วัน 7 คืน กาต้าร์แอร์

มิถุนายน - พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 73,900 -
รายละเอียดทั้งหมด :

 วันแรก กรุงเทพฯ – โดฮา

 วันที่สอง   
กรุงเทพฯ - ดูไบ – บาร์เซโลน่า –  เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – เข้าชมปาร์ค กูเอล
 
 วันที่สาม   
มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS
 
 วันที่สี่
ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล
 
 วันที่ห้า
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
 
 วันที่หก
เกียร์โล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – คาลสตัท
 
 วันที่เจ็ด
คาร์ลสตัท – สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการสต็อกโฮล์ม
 
 วันที่แปด
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ล่องเรือสำราญ เรือ SILJALINE 
 
 วันที่เก้า
กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน  
 
 วันที่สิบ
โดฮา – กรุงเทพ 

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
08 - 17 มิ.ย. 62
75,900.00
22 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62
75,900.00
11 - 20 ส.ค. 62
79,900.00
21 - 30 ก.ย. 62
75,900.00
28 ก.ย. 62 - 07 ต.ค. 62
75,900.00
05 - 14 ต.ค. 62
74,900.00
12 - 21 ต.ค. 62
74,900.00
26 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62
74,900.00
02 - 11 พ.ย. 62
73,900.00
16 - 25 พ.ย. 62
73,900.00
23 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
73,900.00


จำนวน