ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


PERTH FREEMANTLE ROCKINGHAM 5D3N TG icon  
รหัส : SM 0651
ยี่ห้อ : ทัวร์ออสเตรเลีย
รุ่น : เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล-ร็อคกิ้งแฮม 5วัน 3คืน
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_0651_perth_freemantle_rockingham_5d3n_tg.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 44800
ราคาเด็ก(มีเตียง) : 42900
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : 41900
พักเดี่ยว : 6500
กำหนดการเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 25
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล-ร็อคกิ้งแฮม 5วัน 3คืน
✈ โดยสายการบิน การบินไทย ✈

กำหนดการเดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้นเพียง 44,800 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

 

เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล-ร็อคกิ้งแฮม 5วัน 3คืน

✈ โดยสายการบิน การบินไทย ✈


กำหนดการเดินทาง   กันยายน – ธันวาคม 2560

 

ราคาเริ่มต้นเพียง 44,800 -. ไม่รวมค่าวีซ่า 5,000 ฿

 

สู่กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศ เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล ชมแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ  ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชมโชว์การตัดขนแกะ  ชิมไวน์ชั้นเลิศพร้อมเลือกซื้อช็อคโกแล็ตและนูการ์เป็นของฝาก ชมโลกใต้ทะเล The Aquarium Perth  ล่องเรือชมแมวน้ำและเยี่ยมชมนกเพนกวิ้น ณ Penguin Island

¨‘°º เพิร์ธ

เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ดินแดนแห่งความเจริญศูนย์กลางของทวีปออสเตรเลียฝั่งตะวันตก ชมวิวในสวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ล่องเรือแม่น้ำสวอน ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชมโชว์ตัดขนแกะ ฯลฯ

¨‘°º ฟรีแมนเทิล

เมืองฟรีแมนเทิล หรือ ฟรีโอ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน และยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของอารยธรรมตะวันตก สมัยบุกเบิกประเทศ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินชมเมือง ร้านค้า ร้านอาหารตามริมทางที่สร้างขึ้นผสมกลมกลืนกับบรรยากาศของอดีต และช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล

 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

  วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

  วันที่สอง

เพิร์ธ-ชมเมือง-ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิ้ง

 

  วันที่สาม

เพิร์ธ-สวนสัตว์เคเวอร์แชม-ทัมบูลกัมฟาร์ม-ชมฟาร์มโชว์การต้ดขนแกะ-ชิมไวน์ไร่ซานดัลฟอร์ด- โรงงานช็อคโกแล็ต-Honey Farm

  วันที่สี่

เพิร์ธ-ร็อคกิ้งแฮม-ล่องเรือชมแมวน้ำ-Penguin Island-อิสระชมเมืองเพิร์ธ

 

  วันที่ห้า

เพิร์ธ-ชมโลกใต้ทะเล The Aquarium of Western Australia – กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
20 - 24 กันยายน 2560
45,800.00
27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
45,800.00
11 - 15 ตุลาคม 2560
45,800.00
18 - 22 ตุลาคม 2560
45,800.00
25 - 29 ตุลาคม 2560
45,800.00
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
45,800.00
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
45,800.00
06 - 10 ธันวาคม 2560
44,800.00
13 - 17 ธันวาคม 2560
44,800.00


จำนวน