ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


SYDNEY MELBOURNE 6D3N TGicon  
รหัส : SM 0654
ยี่ห้อ : ทัวร์ออสเตรเลีย
รุ่น : ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกาะฟิลิป 6วัน 3คืน
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_0654_sydney_melbourne_3d3n_tg.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 59900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : 57900
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : 56900
พักเดี่ยว : 7500
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม – ธันวาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกาะฟิลิป 6วัน 3คืน
✈ โดยสายการบิน การบินไทย ✈

กำหนดการเดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2560
ราคาเพียง 59,900 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

 SYDNEY MELBOURNE 3D3N TG

ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกาะฟิลิป 6วัน 3คืน

โดยสายการบิน การบินไทย

 

กำหนดการเดินทาง   สิงหาคม – ธันวาคม  2560  

ราคาเพียง 59,900 -.  ไม่รวมค่าวีซ่า 5,000 ฿

 

ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือในอ่าวที่งดงามที่สุด นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น และชมสวนสัตว์พื้นเมือง เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมชิมกุ้งมังกร และชมบรรยากาศของเหมืองทองโบราณ

¨‘°º นครซิดนีย์ 

เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์และซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ด้วยการล่องเรือในอ่าวซิดนีย์ ซึ่งถือเป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเมือง ให้ท่านชมเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน ชมโคอาล่าและจิงโจ้แสนน่ารัก และบรรยากาศงดงามของเทอกเขาบลูเม้าท์เท่นและนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดของที่นี่

¨‘°º เมลเบิร์น

เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมอาคารรัฐสภา ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย สวนขนาดให่ที่ขึ้นชื่อของเมือง ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะฟิลลิป พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส ชมบรรยากาศแบบโบราณสมัยของยุคขุดทองที่เมืองบัลลารัต และมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจจากย่านถนนคนเดินหรือวอร์คกิ้งสตรีท

¨‘°º เกาะฟิลลิป

ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส

 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

  วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

  วันที่สอง

ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว- ช้อปปิ้ง

 

  วันที่สาม

ซิดนีย์- Featherdale Wild Life Park - อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์- Scenic Railway &   Cableway-เมลเบิร์น

 

  วันที่สี่

เมลเบิร์น-สวนฟิตซรอย-โลกแห่งช็อคโกแล็ต-เกาะฟิลลิป-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน

 

  วันที่ห้า

เมลเบิร์น-บัลลารัต-ชมเมือง

 

 

 

 

 

  วันที่หก

กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
09 - 14 สิงหาคม 2560
59,900.00
29 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
59,900.00
19 - 24 กันยายน 2560
59,900.00
26 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
59,900.00
10 - 15 ตุลาคม 2560
59,900.00
18 - 23 ตุลาคม 2560
59,900.00
24 - 29 ตุลาคม 2560
59,900.00
07 - 12 พฤศจิกายน 2560
59,900.00
21 - 26 พฤศจิกายน 2560
59,900.00
28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
59,900.00
05 - 10 ธันวาคม 2560
59,900.00
10 - 15 ธันวาคม 2560
59,900.00


จำนวน