ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


SHOPPING 10D - EAST USA SHOPPING 10 DAY BY CX  
รหัส : U 005
ยี่ห้อ : Tour America
รุ่น : Tour America
ราคาผู้ใหญ่ : ติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาเด็ก(มีเตียง) :
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) :
พักเดี่ยว :
กำหนดการเดินทาง :
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :

SHOPPING 10D - EAST USA SHOPPING 10 DAY BY CX

ออกเดินทางทุกวันอังคารและวันศุกร์ พิเศษ!!~ Dinner

อเมริกาตะวันออก - นิวยอร์ค -woodbury outlet- ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน -แฮริสเบริก์ -คอนนิ่ง - ไนแองการ่า -บอสตัน

อัตราค่าบริการนี้รวม : โรงแรม + ยานพาหนะ + ไกด์ทอ้ งถิ่น + โปรแกรมทัวร์ตามรายการ + ตั๋วเครื่องบิน + ภาษีสนามบินทุกแห่ง


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม


จำนวน