ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


SHOPPING 9D - EAST USA SHOPPING 9 DAY BY CXicon  
รหัส : U 004
ยี่ห้อ : Tour America
รุ่น : Tour America
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : http://www.smptour.com
ราคาผู้ใหญ่ : ติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาเด็ก(มีเตียง) :
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) :
พักเดี่ยว :
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางทุกวันอังคารและวันศุกร์
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
U 004 EAST USA SHOPPING 9 DAYS BY CX

ออกเดินทางทุกวันอังคารและวันศุกร์ พิเศษ!!~ Dinner

อเมริกาตะวันออก - นิวยอร์ค - woodbury outlet -ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน -แฮริสเบริก์ - คอนนิ่ง - ไนแองการ่า -บอสตัน

อัตราค่าบริการนี้รวม : โรงแรม + ยานพาหนะ + ไกด์ทอ้ งถิ่น + โปรแกรมทัวร์ตามรายการ + ตั๋วเครื่องบิน + ภาษีสนามบินทุกแห่ง


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม


จำนวน