ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


AUTUMN NAMI SEORAKSAN 5D3N LJicon  
รหัส : SM 1603
ยี่ห้อ : เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – สวนผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
รุ่น : ทัวร์เกาหลีใต้
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1603_autumn_nami_seoraksan_5d3n_lj.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 16,900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ** ไม่มีราคาเด็ก**
พักเดี่ยว : 5,000
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เกานามิ อุทยานโซรัคซาน 5วัน3คืน
✈ โดยสายการบิน จินแอร์ ✈

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้นเพียว 16,900 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

AUTUMN NAMI SEORAKSAN 5D3N  LJ

พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)

 ✈ โดยสายการบิน จินแอร์   ✈

กำหนดการเดินทาง  ตุลาคม  2560

 

 ราคาเริ่มต้นเพียว 16,900 -.


❀ เกาะนามิ  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

❀ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  

❀ สวนผลไม้ โซลทาวเวอร์

❀ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์


รายการทัวร์ฉบับย่อ
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่สอง อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา

วันที่สาม สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด

วันที่สี่ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก -ดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )

 

วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
01 - 05 ตุลาคม 2560
16,900.00
03 - 07 ตุลาคม 2560
16,900.00
05 - 09 ตุลาคม 2560
17,900.00
07 - 11 ตุลาคม 2560
17,900.00
09 - 13 ตุลาคม 2560
17,900.00
10 - 14 ตุลาคม 2560
18,900.00
11 - 15 ตุลาคม 2560
19,900.00
12 - 16 ตุลาคม 2560
19,900.00
13 - 17 ตุลาคม 2560
19,900.00
14 - 18 ตุลาคม 2560
18,900.00
15 - 19 ตุลาคม 2560
17,900.00
16 - 20 ตุลาคม 2560
17,900.00
17 - 21 ตุลาคม 2560
18,900.00
18 - 22 ตุลาคม 2560
19,900.00
19 - 23 ตุลาคม 2560
20,900.00
20 - 24 ตุลาคม 2560
20,900.00
21 - 25 ตุลาคม 2560
19,900.00
22 - 26 ตุลาคม 2560
18,900.00
23 - 27 ตุลาคม2560
17,900.00
24 - 28 ตุลาคม 2560
18,900.00
25 - 29 ตุลาคม 2560
19,900.00
26 - 30 ตุลาคม 2560
19,900.00
27 - 31 ตุลาคม 2560
19,900.00
28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560
18,900.00


จำนวน