ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


BUSAN DAEGU 5D3N TWicon  
รหัส : SM 2908
ยี่ห้อ : ปูซาน เคียงจู แทกู
รุ่น : ทัวร์เกาหลี ปูซาน
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_2908_busan_daegu_5d3n_tw.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 13,888
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว : 4,500
กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2562
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน
✈ โดยสายการบิน ทีเวย์✈

มิถุนายน - พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 13,888 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

รายการทัวร์ฉบับย่อ

วันแรก  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง                

สนามบินนานาชาติแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower

–Magic Art – ถนน Dongseongno

วันที่สาม               

Gyeongju Donggung Palace - หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอกกูรัม - หอดู

ดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา

วันที่สี่    

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี)–Songdo Skywalk – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 

- Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดงเช้า

วันที่ห้า 

วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market

- ล็อตเต้ เอาท์เลท – สนามบินนานาชาติแทกูตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
22 - 26 มิถุนายน 2562
15,888.00
26 - 30 มิถุนายน 2562
15,888.00
29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2562
13,888.00
05 - 09 กรกฎาคม 2562
15,888.00
12 - 16 กรกฎาคม 2562
20,888.00
16 - 20 กรกฎาคม 2562
16,888.00
17 - 21 กันยายน 2562
14,888.00
20 - 24 กันยายน 2562
15,888.00
24 - 28 กันยายน 2562
13,888.00
27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562
15,888.00
01 - 05 ตุลาคม 2562
17,888.00
04 - 08 ตุลาคม 2562
18,888.00
08 -12 ตุลาคม 2562
17,888.00
11 - 15 ตุลาคม 2562
20,888.00
15 -19 ตุลาคม 2562
17,888.00
18 - 22 ตุลาคม 2562
18,888.00
22 - 26 ตุลาคม 2562
18,888.00
25 - 29 ตุลาคม 2562
17,888.00
29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562
17,888.00


จำนวน