ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


HAPPY JEJU SEOUL 5D3N 7C  
รหัส : SM 0702
ยี่ห้อ : ทัวร์เกาหลีใต้
รุ่น : ทัวร์เกาหลีใต้
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ราคาผู้ใหญ่ : 30,999
ราคาเด็ก(มีเตียง) : 30,499
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : 29,999
พักเดี่ยว : 4,900
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
เกาะเชจู โซล 5วัน 3คืน
✈ โดยสายการบิน JEJU AIR ✈

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้นเพียง 30,999 -.พิเศษ!! บุปเฟตซีฟูด
รายละเอียดทั้งหมด :

HAPPY JEJU SEOUL 5D3N 7C

✈ โดยสายการบิน JEJU AIR   ✈


กำหนดการเดินทาง 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2560      ราคาเริ่มต้นเพียง 30,999 -.


เกาะเชจู -  หมูบ้านวัฒนธรรมชงอับ - พิพิธภัณฑหมีเท็ดดี้แบร์ - ปราสาทช้อคโกแลต - สวนส้มเชจู - ปากปล่องภูเขาไฟ - กรุงโซล - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - TRICK EYE MUSEUM -ช้อปปิ้งตลาดดัง เมียงดง / ทงแดมุน - SACHOOM DANCE SHOW 


พิเศษ!! บุปเฟตซีฟูด ขาปูยักษ ทานไมอั้น!!


รายการทัวร์ฉบับย่อ

❀  วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ   

 

❀  วันที่สอง

สนามบินอินชอน – สนามบินคิมโป - เกาะเชจู – หมู่บ้านวัฒนธรรมชงอับ – ถนนพิศวง – พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ – ปราสาทช้อคโกแลต – สวนส้มเชจู

 

❀  วันที่สาม

ยอดเขาซงซันอิลซุลโบง – ภูเขาไฟซังกึมบุรี – สนามบินเชจู – สนามบินคิมโป - กรุงโซล – ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน – SACHOOM DANCE SHOW

 

❀  วันที่สี่

ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - พระราชวังเคียงบ๊อก - พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – ทำเนียบบลูเฮ้าส์ - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – บุปเฟ่ต์ขาปู ซูชิ ทานไม่อั้น!!!

 

❀  วันที่ห้า

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – TRICK EYE MUSEUM - ห้างสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE – สยามสแควร์เกาหลี “เมียงดง” - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
4 - 8 กรกฎาคม 2560
30,999.00
11 - 15 กรกฎาคม 2560
30,999.00
18-22 กรกฎาคม 2560
31,999.00
25 - 29 กรกฎาคม 2560
30,999.00
1 - 5 สิงหาคม 2560
30,999.00
15 - 19 สิงหาคม 2560
30,999.00
22 - 26 สิงหาคม 2560
30,999.00
8 - 12 สิงหาคม 2560
31,999.00
29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560
30,999.00


จำนวน