ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


HELLO BUSAN 5D3B BUDJET AIRLINEicon  
รหัส : SM 3405
ยี่ห้อ : ทัวร์ปูซาน
รุ่น : ทัวร์ปูซาน
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_3405_hello_busan_5d3b.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 17900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
พักเดี่ยว : 5900
กำหนดการเดินทาง : 19 – 23, 26 - 30 สิงหาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5วัน3คืน
✈ โดยสายการบิน BUDJET AIRLINE ✈

กำหนดการเดินทาง
19 – 23, 26 - 30 สิงหาคม 2560
ราคาเดียว 17,900 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

HELLO BUSAN 5D3B 

✈ โดยสายการบิน BUDJET AIRLINE   ✈

 

เที่ยวเมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล และ สะพานกระจกแก้งOryukdo Sunrise Park นมัสการวัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " เที่ยวมรดกโลกเมืองเคียงจู เคียงจูเป็นศูนย์กลางของยุคทองแห่งวัฒนธรรม จึงได้รับสมญานามว่า " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง " พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซ๊อกกูรัมกอตโต้ วัดหลวงพุลกุกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (หมู่บ้านมาชูปิชู ซานโตรีนี่คัมชอน) เที่ยวเมืองแฟชั่นแดกู นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา พระยัคซายอแรแดพูล องค์ยืนขนาดใหญ่สูง 17 เมตร ณ วัดดองฮวาซา ย่านดงซองโนะ โบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู ถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น

 

กำหนดการเดินทาง 

19 – 23, 26 - 30 สิงหาคม  2560  

ราคาเริ่มต้นเพียง  17,900 -.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

โดยสายการบิน   Jeju Air (7C) / Eastar Jet (ZE)

 

สายการบิน

BKK-ICN

เวลาออก

เวลาถึง

ICN-BKK

เวลาออก

เวลาถึง

Jeju Air (7C)

7C2252

0115

0810

7C2251

2025

0025+1

Eastar Jet (ZE)

ZE922

2250

0630

ZE921

1830

2130

 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

❀  วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ   


❀  วันที่สอง

สนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน  - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู – วัดหลวงพุลกุกซา -  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ " ซอกคูรัม กอตโต้ "  - นั่งรถผ่านชมด้านนอกของสุสานม้าบินและสวนสาธารณะทูมูไล  ชมหอดูดาว ชมซงแด  


❀  วันที่สาม

เที่ยวเมืองแฟชั่นแดกู - ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผ่านมหาวิทยาลัยแห่งชาติแดกู - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน - วัดดองฮวาซา  ชมพระยัคซายอแรแดพูล  –  เดินถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น - ย่านดงซองโนะ (สยามสแควร์แดกู) 


❀  วันที่สี่

นั่งรถผ่านชมสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร – เดินเล่นชายหาดแฮฮุนเด–  รวัดแฮดงยงกุงซา - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – แวะตลาดปลาชาลกาชิ 


❀  วันที่ห้า

เมืองพูซาน – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine – ดิวตรี้ฟรี  – ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – แวะย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  – สนามบินนานาชาติพูซาน – กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
19 – 23 สิงหาคม 2560
17,900.00
26 - 30 สิงหาคม 2560
17,900.00


จำนวน