ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


SEORAKSAN IN AUTUMN 5D3N TGicon  
รหัส : SM 1728
ยี่ห้อ : เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน โซล
รุ่น : ทัวร์เกาหลี
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1728_seoraksan_in_autumn_5d3n_tg.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 27900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : 26900
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : 25900
พักเดี่ยว : 6900
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
อุทยานโซรัคซาน ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน
✈ โดยสายการบิน การบินไทย ✈

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

SEORAKSAN IN AUTUMN 5D3N 

✈ โดยสายการบินTHAI  AIRWAYS  ✈


กำหนดการเดินทาง 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560      ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900 -.


 

ขึ้นตึกชมวิว Lotte world Tower(Seoul Sky) ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงโซล พิเศษ...บุฟเฟต์อินเตอร์ ระดับ Hi class ด้วยอาหารหลากหลายเมนู ล่องเรือชมวิวแม่น้ำฮัน ...ยามค่ำคืน....เพลิดเพลินกับทัศนียภาพรอบๆ แม่น้ำฮัน ชม อุทยานแห่งชาติโซรัคซานหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ชมความงดงาม หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน ชมความงดงาม พระราชวังชางด๊อกกุง 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดาวเมืองโซล

รายการทัวร์ฉบับย่อ


❀ วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

❀ วันที่สอง
อินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วันชินฮันซา


❀ วันที่สาม
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – บุฟเฟต์อินเตอร์ระดับ Hi class – ล่องเรื่อชมวิวแม่น้ำฮัน – สะพานบันโพ❀ วันที่สี่
พระราชวังชางด๊อกคุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop-Duty Free - ตลาดเมียงดง


❀ วันที่ห้า
น้ำมันสนเข็มแดง-พลอยอเมทิส -Lotte World Tower (Seoul Sky รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก๊ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
11 - 15 ตุลาคม 2560
28,900.00
12 - 16 ตุลาคม 2560
30,900.00
13 - 17 ตุลาคม 2560
30,900.00
18 - 22 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช)
34,900.00
19 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช)
32,900.00
25 - 29 ตุลาคม 2560
28,900.00
26 - 30 ตุลาคม 2560
28,900.00
27 - 31 ตุลาคม 2560
28,900.00
01 - 05 พฤศจิการยน 2560
27,900.00
29 - 30 พฤศจิการยน 2560
27,900.00
30 พฤศจิการยน - 04 ธันวาคม 2560
27,900.00


จำนวน