ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


WONDERFUL BUSAN 5D3N 7Cicon  
รหัส : SM 0701
ยี่ห้อ : ทัวร์ปูซาน
รุ่น : ทัวร์ปูซาน
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_0701_busanwonder.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 16,900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : 16,400
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : 15,900
พักเดี่ยว : 4,900
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – กันยายน 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ทัวร์ปูซาน 5วัน3คืน
✈ โดยสายการบิน เชจูแอร์ ✈

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม – กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

 

WONDERFUL BUSAN 5D3N 

✈ โดยสายการบิน JEJU AIR   ✈


กำหนดการเดินทาง 

กรกฎาคม – กันยายน 2560      

ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 -.


เมืองท่าอันดับ 1 พูซาน – แทกู - อุทยานพัลกงซาน - วัดดองฮวาซา – ช้อปปิ้งดงชองโน – มรดกโลกเมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา – ถ้ำซ็อกกูรัม - วัดแฮดงยงกุงซา – สะพานแขวนควังอัน - สวนยงดูซาน – พูซานทาวเวอร์ – ตลาดปลาจากาลชิ-ซานโตรินีเกาหลีหมู่บ้านกัมชอนรายการทัวร์ฉบับย่อ


❀  วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ   


❀  วันที่สอง

สนามบินคิมแฮ – เมืองท่าอันดับ 1 พูซาน - เมืองแทกู - อุทยานพัลกงซาน (เคเบิ้ลคาร์) - วัดดองฮวาซา - ช้อปปิ้งดงชองโน

 

❀  วันที่สาม

เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - ถ้ำซอกกูรัม – หอดูดาวชอมชองแด – แทกู –ศูนย์รวมเครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเรดไพน์


❀  วันที่สี่

เมืองพูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี – วัดแฮดงยงกุงซา – สะพานแขวนควังอัน – LOTTE DUTY FREE – สวนยงดูซาน – พูซานทาวเวอร์ – ถนนสายบันเทิงพูซาน ตลาดปลาจากาลชิ


❀  วันที่ห้า

ศูนย์สมุนไพรฮอทเกตนามู – ร้านละลายเงินวอน – ช้อปปิ้ง LOTTE DONG BUSAN - ซานโตรินีเกาหลีหมู่บ้านกัมชอน – สนามบินคิมแฮ - กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
5 - 9 กรกฎาคม 2560
16,900.00
12 - 16 กรกฎาคม 2560
16,900.00
19 - 23 กรกฎาคม 2560
16,900.00
6 - 10 กรกฎาคม 2560
17,900.00
7 - 11 กรกฎาคม 2560
17,900.00
8 - 12 กรกฎาคม 2560
17,900.00
26 - 30 กรกฎาคม 2560
17,900.00
27 - 31 กรกฎาคม 2560
17,900.00
2 - 6 สิงหาคม 2560
16,900.00
16 - 20 สิงหาคม 2560
16,900.00
23 - 27 สิงหาคม 2560
16,900.00
30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
16,900.00
9 - 13 สิงหาคม 2560
17,900.00
10 - 14 สิงหาคม 2560
17,900.00
11 - 15 สิงหาคม 2560
17,900.00
6 - 10 กันยายน 2560
16,900.00
13 - 17 กันยายน 2560
16,900.00


จำนวน