บริษัท ซัน มูน พรอสเพอริตี้ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/05184 ภายใต้การดำเนินงานของทีมงาน ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวมายาวนานกว่า 10 ปี ได้เปิดดำเนินธุรกิจการบริการในรูปแบบที่ครบวงจร อาทิเช่น รับจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลกรวมถึงตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ด้วยระบบอะมาดิอุส รับ จองโรงแรมที่พักทั้งในและต่างประเทศราคาพิเศษ รับจัดทัวร์ จัดสัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก รับให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านวีซ่า รวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศในแถบเอเซีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ และบริการรถเช่าต่างประเทศ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ตระหนักดีในเรื่องของการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการ ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว บริษัทฯ จึงใคร่ขอเสนอตัวเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจร และ บริการทีเต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต และด้วยทีมงานที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์ หากท่านผู้มีเกียรตินึกถึงการเดินทาง, การจัดสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ หรือการจัดประชุมเป็น หมู่คณะ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลทุกภาคพื้นของเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย หรืออเมริกา รวมถึงการศึกษาต่อ ต่างประเทศ และการเดินทางท่องเที่ยวทุกจังหวัดทั่วไทย บริษัทฯ ยินดีที่จะเสนอบริการ และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ท่านสามารถเลือกสรรได้อย่างประทับใจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05184

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox