ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


KOREA SPECIAL SPRING 5D3N BJicon  
รหัส : SM 3905
ยี่ห้อ : เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน โซล
รุ่น : ทัวร์เกาหลี
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_3905_korea_special_spring_5d3n_bd.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 13300
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว : 5900
กำหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
นามิ โซรัคซาน ชมซากุระ 5วัน3คืน
✈ โดยสายการบิน BUDJET AIRLINE ✈

เดินทางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้นเพียง 13,300 -.
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

วันที่สอง
เกาะนามิ - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา

วันที่สาม
วัดนัคซันซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - หอคอยกรุงโซล

วันที่สี่
ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - โซลโล 7017

วันที่ห้า
พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร - ย่านอินซาดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - พิเศษ ชมซากุระบาน (ขอสงวนสิทธิ์ตามคณะผู้จัดทำ) กรุงเทพ

 

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
20-24 พฤษภาคม 2561
13,300.00
21-25 พฤษภาคม 2561
13,300.00
13 - 17 พฤษภาคม 2561
13,600.00
14 - 18 พฤษภาคม 2561
13,600.00
22 - 26 พฤษภาคม 2561
13,600.00
26 - 30 พฤษภาคม 2561
13,600.00
27 - 31 พฤษภาคม 2561
13,600.00
28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2561
13,600.00
06 - 10 พฤษภาคม 2561
13,900.00
07 - 11 พฤษภาคม 2561
13,900.00
15 - 19 พฤษภาคม 2561
13,900.00
23 - 27 พฤษภาคม 2561
13,900.00
24 - 28 พฤษภาคม 2561
13,900.00
25 - 29 พฤษภาคม 2561
13,900.00
01 - 05 พฤษภาคม 2561
14,300.00
05 - 09 พฤษภาคม 2561
14,300.00
08 - 12 พฤษภาคม 2561
14,300.00
12 - 16 พฤษภาคม 2561
14,300.00
16 - 20 พฤษภาคม 2561
14,300.00
17 - 21 พฤษภาคม 2561
14,300.00
18 - 22 พฤษภาคม 2561
14,300.00
02 - 06 พฤษภาคม 2561
14,600.00
03 - 07 พฤษภาคม 2561
14,600.00
04 - 08 พฤษภาคม 2561
14,600.00
09 - 13 พฤษภาคม 2561
14,600.00
10 - 14 พฤษภาคม 2561
14,600.00
11 - 15 พฤษภาคม 2561
14,600.00
04 - 08 มีนาคม 2561
14,900.00
05 - 09 มีนาคม 256
14,900.00
21 – 25 เมษายน 2561
14,900.00
22 - 26 เมษายน 2561
14,900.00
23 - 27 เมษายน 2561
14,900.00
03 - 07 มีนาคม 2561
15,300.00
06 - 10 มีนาคม 2561
15,300.00
10 - 14 มีนาคม 2561
15,300.00
08 - 12 เมษายน 2561
15,300.00
17 - 21 เมษายน 2561
15,300.00
18 - 22 เมษายน 2561
15,300.00
19 - 23 เมษายน 2561
15,300.00
20 - 24 เมษายน 2561
15,300.00
01 - 05 มีนาคม 2561
15,600.00
02 - 06 มีนาคม 2561
15,600.00
07 - 11 มีนาคม 2561
15,600.00
08 - 12 มีนาคม 2561
15,600.00
09 - 13 มีนาคม 2561
15,600.00
11 - 15 มีนาคม 2561
15,600.00
12 - 16 มีนาคม 2561
15,600.00
18 - 22 มีนาคม 2561
15,600.00
19 - 23 มีนาคม 2561
15,600.00


จำนวน