from 7888 บาท
Book Now

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาล 3 วัน 2 คืน

Created with Sketch. Malaysia
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

3 วัน 2 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 0803

   แพ็คเกจทัวร์ : มาเลเซีย

   สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES

   ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

   กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – กรกฎาคม 63 >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 7,888 บาท

 

   

View More

HIGHLIGHTS

  • เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - วัดถ้ำบาตู - คาเมรอนไฮแลนด์
  • คาเมรอน - ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว - สวนผึ้ง - น้ำตกอีกกานด้า
  • จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า - ตึกแฝด – ปุตราจายา

Itinerary

Itenirary
Day 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
Itenirary
Day 2
เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - วัดถ้ำบาตู - คาเมรอนไฮแลนด์
Itenirary
Day 3
คาเมรอน - ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว - สวนผึ้ง - น้ำตกอีกกานด้า - จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า - ตึกแฝด – ปุตราจายา – สนามบิน KLIA - สนามบินสุวรรณภูมิ

Included/Exclude

  • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
  • ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย
  • Additional Services
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

Tour's Location

Created with Sketch. Malaysia
Created with Sketch.
from 7888 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox