from 118000 บาท
Book Now

AMERICA CANADA 12 วัน 8 คืน

Created with Sketch. Washington D. C., DC, America
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

12 วัน 8 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

 

รายละเอียด

   รหัส : SM 1902

   แพ็คเกจทัวร์ : อเมริกา แคนาดา

   สายการบิน : Qatar Airlines

   ระยะเวลา : 12 วัน 8 คืน

   กำหนดการเดินทาง : มกราคม – เมษายน 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 118,000 บาท

 

   

   

 

View More

HIGHLIGHTS

 • ทำเนียบขาว (WHITE HOUSE)
 • ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY)
 • ชมระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์(LIBERTY BELL)
 • ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY)
 • ตึกเอ็มไพร์สเตต (EMPIRE STATE BUILDING)
 • ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า

Itinerary

Itenirary
Day 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
Itenirary
Day 2
สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา - วอชิงตันดีซี
Itenirary
Day 3
วอชิงตันดีซี - ชมเมือง
Itenirary
Day 4
วอชิงตันดีซี - ฟิลาเดลเฟีย - แอตแลนติก ซิตี้
Itenirary
Day 5
แอตแลนติก ซิตี้ - นิวยอร์ค
Itenirary
Day 6
นิวยอร์ค - ช้อปปิ้ง - คอร์นนิ่ง
Itenirary
Day 7
คอร์นนิ่ง - ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)
Itenirary
Day 8
ไนแองการ่า - โตรอนโต
Itenirary
Day 9
โตรอนโต - คิงส์ตัน - ออตตาวา
Itenirary
Day 10
ออตตาวา - มอลทรีออล - โดฮา
Itenirary
Day 11
โดฮา - ประเทศไทย
Itenirary
Day 12
ประเทศไทย

Included/Exclude

 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • Additional Services
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา

Tour's Location

Created with Sketch. Washington D. C., DC, America
Created with Sketch.
from 118000 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox