from 34888 บาท
Book Now

ENGLAND LONDON STONEHAGE 7 วัน 4 คืน

Created with Sketch. England, UK
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

7 วัน 4 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 0805

   แพ็คเกจทัวร์ : ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล

   สายการบิน : รอยัลบรูไน แอร์ไลน์

   ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน

   กำหนดการเดินทาง : กุมพาพันธ์ – มิถุนายน 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 34,888 บาท

 

   

   

View More

HIGHLIGHTS

 • ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์
 • โรงอาบน้ำโรมัน – บริสตอล
 • หอนาฬิกาบิ๊กเบน -เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
 • สนามฟุตบอลโอลด์แอนฟิลด์

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบรูไน
Itenirary
Day 2
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ – เมืองซาลส์บัวรี่ - สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้ำโรมัน – บริสตอล
Itenirary
Day 3
บริสตอล - Bourton On The Water - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – ลิเวอร์พูล
Itenirary
Day 4
สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ – หอประชุมเซนต์จอร์จ – พิพิธภัณฑ์บีทเทิลส์ สตอรี่ – เมืองเลสเตอร์ - มหาวิหารเลสเตอร์ – มหาวิหารเลสเตอร์ – โกลเด้นไมล์ – บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - กรุงลอนดอน
Itenirary
Day 5
อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Itenirary
Day 6
กรุงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge - หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ Westminster Abbey – พระราชวังบัคกิ้งแฮม
Itenirary
Day 7
ท่าอากาศยานบรูไน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Included/Exclude

 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
 • Additional Services
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

Tour's Location

Created with Sketch. England, UK
Created with Sketch.
from 34888 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox