from 16888 บาท
Book Now

SM11_LFD08 ทัวร์ลาว

Created with Sketch. เวียงจันทน์ Laos
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

4 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

16 people

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

ออนซอน ลาว 4 วัน 3 คืน
เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

🚍 สายการบิน AIR ASIA
📆 ออกเดินทาง เม.ย. – ต.ค. 66
💸 ราคาเริ่มต้นเพียง 14,888 บาท

HIGHLIGHTS

 • ✨ เวียงจันทน์
 • อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่
 • พระธาตุหลวง
 • วัดสีเมือง
 • ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง
 • ประตูไซ
 • ✨ วังเวียง
 • เช็คอินบลูลากูนอ่างสวรรค์
 • พูผาจำปาลาว
 • สะพานสีฟ้า
 • ✨ หลวงพระบาง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • น้ำตกตาดกวางสี
 • พระราชวังหลวงพระบาง
 • พระธาตุพูสี
 • วัดวิชุลราช
 • วัดเชียงทอง
 • JOMA Café
 • ตลาดมืดหลวงพระบาง

Itinerary

Itenirary
DAY 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วัดสีเมือง – วังเวียง
Itenirary
DAY 2
บลูลากูน - สะพานสีฟ้า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง
Itenirary
DAY 3
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม – น้ำตกตาดกวางสี - น้ำตกตาดแก้ว – คาเฟ่สวนพูนสุข -วัดวิชุลราช – ตลาดมืดหลวงพระบาง
Itenirary
DAY 4
วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – คาเฟ่ Joma Bakery – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Tour's Location

Created with Sketch. เวียงจันทน์ Laos

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from 16888 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox