from 12888 บาท
Book Now

SM11_VVZ17 เวียดนามกลาง

Created with Sketch. Danang, Vietnam
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

4 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

25 people

Created with Sketch.

Languages

English, Vietnamese

Overview

🇻🇳 เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 🇻🇳

✈️ สายการบิน VIETJET (VZ)
📆 ออกเดินทาง มี.ค. – ต.ค. 66
💸 ราคาเริ่มต้นเพียง 12,888.-

HIGHLIGHTS

 • สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
 • คาเฟ่ Sơn Trà Marina
 • สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก
 • ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’
 • จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ
 • บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ เมนูกุ้งมังกร
 • พักโรงแรมบรรยากาศยุโรป Mercure Bana Hills 1 คืน
 • เดินชมหมู่บ้านฝรั่งเศส ปราสาทพระจันทร์
 • โรงบ่มไวน์ฝรั่งเศส และ สวนดอกไม้
 • เที่ยวเมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง

Itinerary

Itenirary
DAY 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ960 BKK-DAD 10.50-12.30 – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – คาเฟ่ Sơn Trà Marina - ร้านเยื่อไผ่
Itenirary
DAY 2
สวนเอเปค - สะพานมังกร -สะพานแห่งความรักดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ
Itenirary
DAY 3
อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - ดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน– สมาคมฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน
Itenirary
DAY 4
เมืองดานัง –ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง VZ961 DAD-BKK 13.15-14.55 – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Tour's Location

Created with Sketch. Danang, Vietnam

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from 12888 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox